logo

Helaas geen ijsbaan dit jaar!


Bussum, 11 oktober 2016

Beste allemaal,

Bussum op IJs gaat deze winter definitief niet door. Dat is de conclusie na een gesprek op 11 oktober j.l. tussen de Gemeente Gooise Meren en de organisatie van Bussum op IJs.

De organisatie van Bussum op IJs heeft al begin dit jaar de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden het gemeentehuisplein te gebruiken tijdens de verbouwing. Toen dit niet mogelijk bleek is gezocht naar alternatieve locaties. Het project Bussum op IJs is dermate groot van omvang en uitvoering dat lang niet ieder terrein geschikt is. Alternatieve locaties door bewoners genoemd in Bussum, Naarden en Muiden zijn vanwege allerlei factoren dan ook geen optie (o.a. infrastructuur, veiligheid, draagvlak en aanwezige voorzieningen).

Na een zoektocht bleven twee mogelijke locaties over, de Veldweg en het Wilhelminaplantsoen. Bezwaren van ondernemers en bewoners hebben de gemeente doen besluiten geen evenementenvergunning te verlenen aan Bussum op IJs. En daarmee is het dus niet mogelijk de tiende editie van Bussum op IJs deze winter te organiseren.

Bussum op IJs is sinds 2007 een jaarlijks terugkerend evenement van, voor en door Bussummers. Het evenement heeft een brede maatschappelijke, sociale en sportieve functie. Bussum op IJs heeft een belangrijke plek in december in de Bussumse en Naardense samenleving. Tientallen vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatie en duizenden kinderen, maar ook volwassenen genieten al negen jaar van dit evenement.

Wij zijn enorm teleurgesteld dat Bussum dit jaar geen ijsbaan kent en we betreuren de beslissing. We voelen ons gesterkt door alle steunbetuigingen die we sinds het bekend worden van dit nieuws krijgen. We weten dat onze trouwe sponsors, leveranciers, vrijwilligers bezoekers en alle andere betrokkenen ons een warm hart toedragen en daar willen we iedereen voor bedanken.

Door de gemeente is toegezegd dat de 10e editie van Bussum op IJs in 2017 op de oude vertrouwde plek voor het gemeentehuis kan plaatsvinden.

Wij houden u op de hoogte van de nieuwe plannen en hopen u allen in 2017 weer te mogen begroeten bij Bussum op IJs.

Bestuur en team van de Stichting Bussum op IJs


Vergeten wachtwoord